Page 23 - Bosch ThermoLife e-dergi | 2. Sayı
P. 23

ThermoLife 09.2018
23
Makale
AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan
ErP “Enerji ilişkili
Ürünler” Direktifi
ülkemizde de 21 Nisan 2018’de yayınlandı.
Mert Eser Özdenoğlu
Bosch Termoteknik Ürün Yöneticisi
ErP (Energy-related Products), “Enerji ilişkili
Ürünler” Direktifi anlamına gelen kısaltmadır. Bu direktifin en büyük etkisi konvansiyonel -yoğuşmalı olmayan- hermetik tipte kombilerin üretim/ithalatının durdurulması olarak bilinse de kapsamı bununla sınırlı değildir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yürürlükte olup, bir takım yasal yaptırımları tanımlayan direktifin LOT1 ve LOT2 ürün gruplarını etkileyen tebliğleri Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 21 Nisan 2018 itibari ile ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu direktif, 2020 yılı için Avrupa Birliği hedefi olan 20% oranında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, 20% oranında fosil
enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hede erine hizmet eder. Ancak bu yasak mevcut halihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacak. Mevcut kullanılan kombiler kullanılmaya devam edecek.
Yeni bir dönem, yeni standartlar
ErP Direktifi kapsamında çeşitli ürün kategorileri (LOT’lar) mevcuttur. LOT1 ürün grubu; kombi, kazan, ısı pompası vb. mahal/kombine ısıtma cihazlarını, LOT2 ürün grubu; şofben, termosifon, boyler ve güneş enerjisi vb. su ısıtma cihazlarını kapsar.
ErP LOT1 Tebliğlerinin devreye girmesi ile birlikte kombi, kazan, ısı pompası gibi ısıtma cihazları bir takım yeni kurallar kapsamına girmişlerdir. Çevreye Duyarlı Tasarım Tebliğ; 0-400 kW arası kapasitedeki cihazları kapsar ve bu cihazlar için limit verimlilik ve NOx emisyonu değerlerini belirler. Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ ise 0-70 kW arası kapasitedeki cihazları kapsar ve üzerinde enerji verimlilik sınıfı, kapasite
ve ses gücü değerleri vb. bilgilerin yer aldığı
enerji etiketi uygulamasını ve daha detaylı bilginin bulunduğu bilgi föylerini zorunlu kılar. Enerji etiketi uygulamasının pratik faydalarından bir tanesi son kullanıcılara ürün seçimi esnasında daha şe af karar olanağı sağlanmasıdır. Bunlara ilave olarak Enerji
Etiketi düzenlemesi, “sistem” tanımı yapmakta ve örneğin ısıtma tesisatında kombiye ilave olarak oda kumandası kullanılması durumunda, bu iki komponenti bir “sistem” olarak değerlendirerek, bu sistem için ayrıca belirlenmesi gereken bir “sistem” verimliliğini ve bununla beraber etiketini ve föyünü zorunlu kılmaktadır.
Daha verimli ve çevreci ürünler
ErP LOT 1’in Avrupa’daki en büyük etkisi, Eylül 2015 itibari ile konvansiyonel (klasik) tipte cihazların pazara sunulmasının durdurulması olmuştur. Ülkemizde
de benzer şekilde kombi pazarı sadece yoğuşmalı cihazlara dönecektir. ErP Direktifinin ülkemizde 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte
400 kW’ a kadar ısıtma kapasitesine sahip olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi/ithalatı durdurulmuştur. Fakat düzenleme 21 Nisan öncesi üretilmiş/ithal edilmiş olan bu ürünlerin, 1 Ocak 2019 tarihine kadar pazara sunulmasına izin vermektedir. Halihazırda pazara sunulmuş olan ürünler ise tükenene kadar son kullanıcıya satılabilecektir. Bu yönetmeliğin mevcut parkta işletimde olan konvansiyonel cihazlara yaptırımı bulunmamaktadır. Fakat bu şartlar altında gelecekte yeni kombi almak isteyen son kullanıcının doğal olarak tek seçeneği yoğuşmalı kombiler olacak. Nihayetinde ErP ile beraber konvansiyonel cihazların yerine verimlilik değerleri daha yüksek, NOx emisyon değerleri daha düşük olan, yani daha verimli ve “yeşil” bir teknolojiye sahip yoğuşmalı cihazlar satılacak.

   21   22   23   24   25