Page 28 - Bosch ThermoLife | Sayı1
P. 28

28NeThermoLife 01.2018ne kadar bilgi sahibiyiz?Food, Inc. belgesGelitilme geıdlai? endüstrisinin üzerindeki örtü kalkıyor, ABD hükümetinin izniyle uzun süredir müşterilerden saklanan mekanikleştirilmiş sistem ortaya çıkıyor. Belgeselne gibi gıdalarla beslendiğimiz, gıdalarımızın 12nasıl üretildiği,bu gıdaların sağlığımıza etkilerive bu değişim dalgasının nasıl küresel gıda endüstrisini boydan boya etkilediği hakkında şaşırtıcı gerçekler insan sağlığı, işçi hakları, hayvan hakları açılarından sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.Okumalı?Okumalı?Nerede Yemeli?Ne İzlemeli?I Origins adlı filmde moleküler biyolog ve laboratuvardabirlikte çalıştığı arkadaşları, insan gözünün evrimine dair bir araştırma yapmaktadırlar. Bu araştırma, insanoğlunun kaderini etkileyecek sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir.About Time: İngiltere’de yaşayan Tim, 21 yaşına geldiğinde ailesindeki erkeklerin kendi hayat sürelerinde geriye gidebildiğini yani bir nevi zamanda yolculuk yapabildiklerini öğrenir. Tim’in babası oğlunun bu yeteneğini para ve şöhret kazanmakiçin kullanmamasını ister, bunun üzerine Tim yeteneğini ilişkilerine yeni bir ‘boyut’ getirmesi için kullanmaya başlar ve bu sayede her adımı hatasız atlatmayı planlar. Ancak bir süre sonra her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini ve hatalarında hayatın gerekli birer parçası olduğunu fark eder.Süpermarketlerden aldığımızKomedi tarzında tiyatro oyunugıdalar hakkında gerçektenHangiolan ProfesyonelN, Yeugoslavya’daSergiyesosyalizmin çözülüş dönemindeyaşayan bir entelektüelinyaşam öyküsünü anlatmaktadır.Toplumsal ve politik süreç birkarakomedi türünde ve ironikbir üslupla ele alınmaktadır. 40yaşlarında bir edebiyat adamı(Yetkin Dikinciler), bir sekreterve bir gizli polisin (Bülent EminYarar) süprizlerle dNoelu soluksoluğa izlenecek hikayesi.http://www.devtiyatro.gov.tr/ programlar-sehirler-ordu-detay- profesyonel8.htmHlangiHangi Oyuna Gitmeli?NeredeYemeli?İzlemeli?SergiyeGitmeli?


   26   27   28   29   30